28 stycznia 2021 roku funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim dostarczyli do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolborzu oraz Komisariatu Policji w Wolborzu maseczki ochronne wielokrotnego użytku.

W sumie przekazano 600 sztuk maseczek ochronnych, po 300 sztuk dla każdej z instytucji. Maseczki zostały wyprodukowane przez skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Goleszach podlegającemu Aresztowi Śledczemu w Piotrkowie Trybunalskim, w ramach realizowanego w jednostce programu resocjalizacyjnego.

Maseczki produkowane w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim są wykorzystywane przez jednostkę, ale część z nich jest też przekazywana podmiotom zewnętrznym. Wcześniej, dyrektor Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim ppłk Robert Sójta przekazał w sumie 750 sztuk maseczek podopiecznym Domów Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim i Radomsku.

Akcja szycia maseczek ochronnych dla zewnętrznych instytucji to część ogólnopolskiej inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem #ResortSprawiedliwosciPomaga.

 

por. Cezary Jabłoński, rzecznik prasowy Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej