3 października 2019 roku, z inicjatywy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi płk. Włodzimierza Jacka Głucha, na terenie Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim oraz Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Oddział Zamiejscowy w Sulejowie odbyły się zajęcia dla uczniów trzecich klas szkół średnich o profilu mundurowym.

W zajęciach mających na celu przybliżenie specyfiki służby wzięło udział ponad stu uczniów ze szkół znajdujących się na terenie okręgu łódzkiego. Służba Więzienna gościła młodzież z XVIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, IV Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Trybunalskim, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach oraz Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach.

Dzień intensywnych zajęć zaczął się od wizyty w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim. Uczniów przywitał dyrektor piotrkowskiej jednostki penitencjarnej płk Krzysztof Mrówczyński, który wygłosił wykład na temat historii więziennictwa na terenie ziemi piotrkowskiej. Kpt. Paweł Wochal Rzecznik Prasowy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi omówił organizację Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych znajdujących się na terenie okręgu łódzkiego, a por. Aleksander Czyżowicz z Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie wygłosił prelekcję na temat stuletniej historii Służby Więziennej. Na koniec tej części spotkania por. Cezary Jabłoński Rzecznik Prasowy Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim przybliżył przyszłym absolwentom LO specyfikę służby i kryteria naboru kandydatów.

W dalszej kolejności, uczniowie, pod opieką wychowawców działu penitencjarnego, mogli zapoznać się z infrastrukturą piotrkowskiego aresztu, bronią, wyposażeniem i środkami ochrony osobistej, którymi w codziennej służbie posługują się funkcjonariusze Służby Więziennej. O codziennej pracy w areszcie opowiadali im m.in. kpt. Paweł Strzelecki Kierownik Działu Ochrony oraz por. Łukasz Pasek Kierownik Działu Terapeutycznego.

Po południu uczestnicy zajęć przemieścili się do Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Oddział Zamiejscowy w Sulejowie gdzie przywitał ich płk Włodzimierz Jacek Głuch Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi oraz ppłk Tomasz Witkowski zastępca Komendanta Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach.

W ośrodku uczniowie mogli zobaczyć pokaz technik interwencyjnych i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego przez Grupę Interwencyjną Służby Więziennej z Łodzi. Po przerwie mjr Mariusz Zalewski Rzecznik Prasowy OSSW zapoznał młodzież z infrastrukturą i zapleczem dydaktycznym sulejowskiego ośrodka szkolenia, po czym rozpoczęły się kolejne zajęcia w grupach prowadzone przez wykładowców ośrodka.

Spotkanie nie byłoby możliwe gdyby nie zaangażowanie wielu funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim i OSSW w Kulach oddziału zamiejscowego w Sulejowie, szczególe podziękowania kierujemy do Koła Terenowego Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa przy OISW w Łodzi oraz Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników więziennictwa w Łodzi za wsparcie w organizacji przedsięwzięcia.

GALERIA (56 zdjęć)

por. Cezary Jabłoński, Rzecznik Prasowy Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej