Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi płk Włodzimierz Jacek Głuch, z dniem 10 kwietnia 2018 roku, powołał na stanowisko zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim mjr. Krystiana Sobczaka. Dotychczas pełnił on funkcję zastępcy dyrektora Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi.

kpt. Jakub Białkowski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej