W Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim trwa kurs zawodowy dla skazanych przyuczający ich do zawodu glazurnika

To już ostatnie szkolenie zorganizowane przez piotrkowską jednostkę penitencjarną w 2018 roku. Tym razem grupa dwunastu skazanych jest przyuczana do zawodu glazurnika. W ramach zajęć praktycznych wymieniają glazurę w kilku pomieszczeniach ambulatorium i izby chorych. Osoby pozbawione wolności, w czasie odbywania kary mogą uzyskać kwalifikacje zawodowe w bardzo różnych zawodach. Dotychczas w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim prowadzono takie kursy zawodowe jak tynkarz, malarz, spawacz, stolarz, glazurnik, brukarz, operator wózków jezdniowych, opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, a nawet fryzjer. Administracja organizując szkolenia bierze pod uwagę przede wszystkim zapotrzebowanie na rynku pracy stąd dużo kursów, po których osadzeni znajdą pracę w sektorze budowlanym. Po ukończeniu szkolenia część kursantów zostanie zatrudnionych przez administrację aresztu i będzie pracować już w czasie odbywania kary.

W skład wszystkich kursów wchodzi również szkolenie kompetencyjne „Aktywizacja zawodowa – sposoby poszukiwania pracy”. Kursy zawodowe dla osadzonych realizowane są w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”. Finansowane są one ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

por. Cezary Jabłoński

FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb-1.jpg

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej