24 października 2018 roku Dyrektor Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim ppłk Krzysztof Mrówczyński podpisał umowę z przedstawicielami firmy MBL Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim

Podpisane porozumienie zakłada skierowanie do pracy 10 skazanych. Będą oni pracować odpłatnie dla zewnętrznego kontrahenta w pomieszczeniach znajdujących się na terenie piotrkowskiego aresztu. Praca osadzonych polegać będzie na usuwaniu odprysków spawalniczych z elementów metalowych. Wynagrodzenie będzie przysługiwać skazanemu za faktycznie wykonaną pracę, proporcjonalnie do wykonanej miesięcznej normy pracy. W przypadku niewykonania przez skazanego 100% normy miesięcznej, przysługiwać mu będzie wynagrodzenie za faktycznie wykonaną pracę tj. proporcjonalnie do ustanowionej miesięcznej normy pracy.

Firma MBL powstała w 1988 roku i jest wiodącym producentem oraz dostawcą produktów dla przemysłu rehabilitacyjnego. Jej towary są sprzedawane do ponad 35 krajów na całym świecie. Główna siedziba Grupy MBL mieści się w Danii, posiada ona zakłady produkcyjne w Polsce i w Chinach. Obecnie w całej grupie MBL zatrudnionych jest ponad 1450 pracowników, w tym 560 osób w Polsce.

Dzięki programowi „Praca dla więźniów” przedsiębiorcy zatrudniający osoby pozbawione wolności mogą liczyć na duże wsparcie finansowe. Zatrudnienie skazanych, to także korzyść dla Służby Więziennej, społeczeństwa i samych więźniów. Praca ma olbrzymie walory resocjalizacyjne, co jest głównym celem wykonywanej kary.

Większa część z wypracowanych przez skazanych środków finansowych jest potrącana i przeznaczana na Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Fundusz Alimentacyjny, a także na spłatę innych zobowiązań komorniczych. Skazany przy zatrudnieniu na pełny etat może ostatecznie liczyć na wynagrodzenie w wysokości 300 – 400 zł przy czym część tych pieniędzy otrzyma dopiero w chwili zwalniania z zakładu karnego.


 

por. Cezary Jabłoński

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej