Na to pytanie, w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim, szuka odpowiedzi prof. nadzw. dr hab. Piotr Chomczyński z Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Profesor Chomczyński współpracuje z Fundacją ALTER MED Centrum Pomocy - Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień, która próbuje ustalić indywidualne przyczyny wchodzenia w konflikt z prawem. Badania prowadzone w jednostkach penitencjarnych polegają na wywiadach z osadzonymi. Poszukiwane są związki pomiędzy ich postępowaniem przestępczym, a sytuacją na rynku pracy, relacjami rodzinnymi, stanem zdrowia, sytuacją mieszkaniową, dostępem do edukacji itd. W czasie około 90 min. osoba pozbawiona wolności opisuje swoją sytuację rodzinną, relacje z bliskimi, przeżycia z dzieciństwa, a w szczególności problemy takie jak przemoc domowa, nadużywanie alkoholu, wydolność wychowawcza rodziców. W dalszej części zbierane są informacje dotyczące statusu społeczno-ekonomicznego rodziny, przestępczości rodziny pochodzenia, kariery szkolnej i zachowania w szkole, inicjacji przestępczej i jej okoliczności, pobytu w placówkach resocjalizacyjnych dla nieletnich, dorosłych i w chwili obecnej, ról społecznych w dorosłym życiu oraz planów na przyszłość.

Wywiady są anonimowe, a skazani uczestniczą w badaniach dobrowolnie. Projekt finansowany jest ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

 

por. Cezary Jabłoński

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej