Od 06 kwietnia 2020 roku na terenie wszystkich jednostek penitencjarnych wprowadzono kolejne zasady bezpieczeństwa mające na celu ochronę funkcjonariuszy, pracowników oraz osób pozbawionych wolności

Funkcjonariusze i pracownicy Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim, którzy mają kontakt z więźniami, muszą nosić maski ochronne. Wprowadzono też całkowity zakaz wyjść więźniów na zewnątrz do pracy. Już trzy tygodnie temu dyrektor jednostki podjął decyzję o wstrzymaniu widzeń. Równocześnie, aby zapewnić osadzonym kontakt z bliskimi, zwiększono możliwości kontaktu telefonicznego i za pośrednictwem komunikatora internetowego. Osadzeni mają także szerszy dostęp do telewizji, radia i prasy. Wprowadzono dodatkowe zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe, które odbywają się w małych grupach. Zmniejszono grupy spacerowe. Służba Więzienna do minimum ograniczyła transporty osadzonych i przemieszczanie w ramach oddziałów.

Poza powyższymi zasadami wprowadzono także szereg innych zmian. Od 12 marca wszystkim wchodzącym na teren aresztu mierzona jest temperatura - osoby, które mają gorączkę, nie są wpuszczane. Wdrożono rozwiązania ograniczające wzajemny kontakt funkcjonariuszy i pracowników. Jednostka jest zaopatrzona w zapasy wirusobójczych płynów dezynfekcyjnych, środki higieniczne i medyczne, w tym maseczki ochronne, kombinezony, rękawic, okulary. Kilka razy dziennie przeprowadza się dezynfekcję klamek, drzwi, krat, aparatów telefonicznych itp.

Od poniedziałku (06.04.2020r.), w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim, grupa skazanych szyje dodatkowe maseczki ochronne, zostaną one przeznaczone na użytek własny jednostki, ale także planowane jest nieodpłatne przekazanie części produkcji innym instytucjom.

 

por. Cezary Jabłoński, Rzecznik Prasowy Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej