W związku z trwającą epidemią adopcja zwierząt ze schroniska w Piotrkowie Trybunalskim została znacznie ograniczona i zwierzętom jest jeszcze trudniej znaleźć nowy dom

Pracownicy i funkcjonariusze piotrkowskiej jednostki penitencjarnej postanowili wesprzeć schronisko i w kilka dni zebrali wspólnie ponad 250 kg karmy dla psów i kotów. 27 maja 2020 roku pomoc została przekazana Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt.

Załoga aresztu od początku epidemii SARS-CoV-2 zwarła szeregi by zapewnić porządek i bezpieczeństwo na terenie jednostki, a przede wszystkim nie dopuścić do rozprzestrzeniania się epidemii. Szybko też powstały różne inicjatywy pomocowe. Kierownictwo jednostki skierowało osadzonych do pracy przy szyciu maseczek ochronnych, najpierw na użytek własny, ale już powstają partie z przeznaczeniem na wsparcie instytucji zewnętrznych takich jak np. Domy Pomocy Społecznej. Funkcjonariusze w ramach oddolnej inicjatywy zorganizowali zbiórki, których efektem jest między innymi przekazanie karmy dla bezdomnych zwierząt. W najbliższych dniach finał będą miały kolejne akcje pomocowe zainicjowane przez załogę piotrkowskiego aresztu. Chęć niesienia pomocy i wsparcia jest na tyle duża, że funkcjonariusze dla lepszej organizacji wyłonili spośród siebie dwuosobowy zespół koordynujący akcje pomocowe. Zespół ma pełne wsparcie Dyrektora Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim ppłk. Roberta Sójty, który wielokrotnie podkreślał, że postawa podległych mu pracowników i funkcjonariuszy w obliczu epidemii jest bardzo budująca.

Akcje pomocowe funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim wpisują się w szerszą ogólnopolską inicjatywę Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod nazwą #ResortSprawiedliwosciPomaga.

 

por. Cezary Jabłoński, Rzecznik Prasowy Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej