Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński osobiście odznaczył st.sierż. Krzysztofa Cichonia odznaką „Semper Paratus”

8 lutego 2019 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie, 100 lat od podpisania przez marszałka Józefa Piłsudskiego, Naczelnika Państwa, dekretu „w sprawie tymczasowych przepisów więziennych”, który ustalił zasady i organizację polskich więzień, odbyła się uroczystość, na której Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki wręczył funkcjonariuszom Służby Więziennej akty nadania na wyższe stopnie służbowe oraz odznaki resortowe "Za zasługi w pracy penitencjarnej", a Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński odznaczył podległych sobie funkcjonariuszy odznakami "Semper Paratus" oraz odznakami 100-lecia polskiego więziennictwa.

St.sierż. Krzysztof Cichoń, funkcjonariusz Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim, został odznaczony za dokonanie czynu świadczącego o szczególnej odwadze i bohaterstwie. Jest to jedyny funkcjonariusz piotrkowskiej jednostki wyróżniony w tak wyjątkowy sposób. Piotrkowscy więziennicy są dumni, ze swojego kolegi. Więcej o wyjątkowej służbie Krzysztofa: „Zawsze gotowy do niesienia pomocy”.

Odznaka „Semper Paratus” (łac. Zawsze gotowy) to wyróżnienie przyznawane pracownikom i funkcjonariuszom Służby Więziennej, którzy wykazali się odwagą i poświęceniem w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego. Pierwsze postanowienie nadania „Semper Paratus” zapadło decyzją Dyrektora Generalnego Służby Więziennej i kapituły odznaczenia w lipcu 2010 roku, w celu nagrodzenia najbardziej zaangażowanych uczestników akcji powodziowej.

 

por. Cezary Jabłoński, Rzecznik Prasowy Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej