W związku z zagrożeniem epidemicznym sprawy sadowe w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim odbywają się poprzez wideokonferencje.

Dzisiaj odbyła się kolejna już sprawa sądowa (wokanda), w której wykorzystano wideokonferencję. Sąd Penitencjarny bez opuszczania swojej siedziby przy ulicy Słowackiego 5 w Piotrkowie Trybunalskim rozpatrywał wnioski o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia, przerwy w karze oraz udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. Do specjalnie przygotowanego w areszcie pomieszczenia doprowadzano skazanych, którzy mogli stanąć przed obliczem Sądu. W wokandzie uczestniczyli oczywiście także prokurator i adwokaci będący fizycznie w Sądzie oraz wyznaczony przez dyrektora aresztu przedstawiciel aresztu, który pozostawał na jego terenie. Od czasu wprowadzenia ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym odbyły się już trzy posiedzenia z wykorzystaniem wideokonferencji.

Wcześniej posiedzenia Sądu Penitencjarnego odbywały się raz w tygodniu na terenie Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim w znajdującej się na jego terenie sali sądu. Pomimo epidemii, wokandy odbywają się więc bez zakłóceń i z taką samą regularnością.

Piotrkowska jednostka penitencjarna system do wideokonferencji posiada od 2010 roku. Był on dotychczas wykorzystywany do prowadzenia czynności procesowych, głównie przesłuchań przez organy znajdujące się w odległych miastach lub poza granicami kraju.

 

por. Cezary Jabłoński, Rzecznik Prasowy Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej