15 listopada 2018 roku skazani odbywający karę w AŚ Piotrków Tryb. wysłuchali wykładu IPN na temat historii Święta Niepodległości

Wykład został zorganizowany dzięki współpracy tutejszej jednostki penitencjarnej z Instytutem Pamięci Narodowej oraz Klubem Historycznym im. gen. Stefana Roweckiego "Grota". Prelegentem był dr Piotr Kilańczyk pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, Oddział w Łodzi. Historykowi towarzyszył Paweł Wąs pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Łodzi, jednocześnie przewodniczący Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego "Grota”.

Historyk w bardzo przystępny i interesujący sposób, opowiedział osadzonym o umownym znaczeniu daty 11 listopada 1918 r. Przedstawił chronologię dynamicznych zdarzeń u schyłku 1918 roku. Wskazał na co najmniej kilka istotnych dat będących przełomowymi dla odradzającej się ojczyzny. Mówił także, jak wyglądał kilkuletni proces odradzania się niepodległego Państwa Polskiego i kształtowania jego granic.

 

por. Cezary Jabłoński

zdjęcia: kpt. Daniel Bujak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej