Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Piotrkowie Tryb., w ramach kampanii społecznej Służby Więziennej, po raz kolejny przekazali wiedzę o tym, jak radzić sobie z agresją werbalną i niewerbalną agresywnych petentów

Służba Więzienna jest jedyną formacją, która na tak dużą skalę i w tak długim okresie czasu zajmuje się „trudnym petentem”. Osobami skazanymi m.in. za popełnienie najcięższych przestępstw na wieloletnie kary pozbawienia wolności, w tym również na kary 25 lat i dożywotniego pozbawienia wolności, okazującymi często werbalną i niewerbalną agresję wobec przełożonych oraz współosadzonych. Funkcjonariusze naszej formacji posiadają wiedzę teoretyczną, wykształcone przez lata metody działania, a przede wszystkim wieloletnią praktykę w pracy z trudnym „klientem”. Dzięki temu, jako wyspecjalizowana służba, potrafimy radzić sobie z tymi problemami.

Kampania realizowana jest w kilkudziesięciu jednostkach na terenie całego kraju. W ubiegłym roku w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Tryb. prowadzono zajęcia dla kuratorów zawodowych. Tym razem w szkoleniu wzięli udział uczniowie klasy mundurowej, którzy już niebawem opuszczą mury szkoły i wielu z nich wstąpi w szeregi różnych służb.

Celem szkoleń jest przekazanie posiadanej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu postępowania z petentem agresywnym i roszczeniowym. Szkolenia składają się z dwóch modułów. W pierwszej część omawiane są zagadnienia dotyczące umiejętności rozładowywania napięć i stresu wynikającego z kontaktu z „trudnym” petentem. Ten blok szkolenia prowadzony jest przez psychologów pracujących na co dzień z osobami pozbawionymi wolności. Druga część szkolenia, prowadzona przez funkcjonariuszy działu ochrony, obejmuje techniki obrony przed agresją petenta w trakcie wykonywania czynności służbowych.

 

por. Cezary Jabłoński

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej