13 lutego 2019 roku w Piotrkowie Trybunalskim Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau oraz Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi płk Włodzimierz Jacek Głuch wręczyli odznaczenia i awanse funkcjonariuszom i osobom zasłużonym w pracy penitencjarnej

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele OO. Bernardynów, po której funkcjonariusze i zaproszeni goście przeszli do sali "Arresto", miejsca historycznego i wyjątkowego dla Służby Więziennej bo mieszczącego się w murach dawnego więzienia przy ul. Wojska Polskiego w Piotrkowie.

Wśród zaproszonych gości obok Wojewody Łódzkiego byli także: Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Wojciechowski, Wiceprezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Andrzej Kacperek, Sekretarz Powiatu Piotrkowskiego Ireneusz Czerwiński, Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Ryszard Musiałowicz, Komendant Wojewódzki Policji inspektor Andrzej Łapiński, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Jarosław Wlazłowski, Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Paweł Onisk, przedstawiciel Komendanta Placówki Straży Granicznej w Łodzi, przedstawiciel Dowódcy 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej, Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi Sławomir Nowicki, Komendant Powiatowy Policji w Łęczycy inspektor Zbigniew Gruszczyński, Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim inspektor Krzysztof Mikułowski, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim starszy kapitan Jakub Rytych, Komendant Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim Jacek Hofman oraz przedstawiciele duchowieństwa.

Trzech funkcjonariuszy otrzymało srebrne odznaki „za zasługi w pracy penitencjarnej”, a dziewiętnaście osób brązowe odznaki „za zasługi w pracy penitencjarnej”.

W korpusie oficerskim awansowano siedmiu funkcjonariuszy, w korpusie chorążych siedemnastu, a w korpusie podoficerskim pięćdziesięciu.

Szesnastu funkcjonariuszom z okazji 100-lecia polskiego więziennictwa, Dyrektor Generalny Służby Więziennej, nadał Odznakę 100-lecia polskiego więziennictwa.

Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa kapitan Krzysztof Kutela wręczył Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Łodzi płk. Włodzimierzowi Jackowi Głuchowi, płk. Krzysztofowi Mrówczyńskiemu, ppłk Katarzynie Pawlak-Olińskiej oraz płk. Waldemarowi Miksie odznaki okolicznościowe z okazji jubileuszu 100-lecia polskiego więziennictwa oraz 20-lecia Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa.

Z okazji rocznicy, dwa ważne awanse i odznaczenia zostały przyznane już 8 lutego 2019 roku w Popowie. Tam minister Patryk Jaki wręczył ppłk. Krzysztofowi Mrówczyńskiemu, dyrektorowi AŚ w Piotrkowie akt nadania na wyższy stopień służbowy - stopień pułkownika, a gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Generalny Służby Więziennej odznaczył st.sierż. Krzysztofa Cichonia, funkcjonariusza AŚ w Piotrkowie, odznaką "Semper Paratus".

Uroczystości odbyły się 100 lat po tym jak 8 lutego 1919 r. marszałek Józef Piłsudski, Naczelnik Państwa, w dekrecie "w sprawie tymczasowych przepisów więziennych" ustalił zasady i organizację polskich więzień. Mimo, że dekret ten miał charakter tymczasowy i funkcjonował tylko przez 10 lat, stworzył zręby polskiego systemu penitencjarnego na odrodzonych ziemiach polskich. Dekret kładł podwaliny pod nowoczesne więziennictwo stając się zalążkiem obecnego systemu penitencjarnego. Dlatego data jego wydania jest traktowana jako początek polskiego więziennictwa.

Obchody 100-lecia Służby Więziennej trwają od roku i w całym kraju odbywają się w tym czasie uroczystości związane właśnie z tą rocznicą. Centralne Obchodów Święta Służby Więziennej w 100-lecie powołania formacji odbędą się 28 czerwca br. na Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Ma to związek z świętem patrona Służby Więziennej w Polsce Św. Pawłem Apostołem.

GALERIA

pisali i mówili o tym:

Łódzki Urząd Wojewódzki

TVP3 Łódź (video)

naszemiasto.pl (168 zdjęć)

piotrkowski24.pl (76 zdjęć)

piotrkow.pl

Radio Łódź (plik audio na stronie)

Dziennik Łódzki

 

por. Cezary Jabłoński, Rzecznik Prasowy Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej