Piotrkowska Służba Więzienna wzięła udział w miejskich obchodach stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości

Główne uroczystości rozpoczęły się o godzinie 16:00 od eucharystii w kościele oo. Bernardynów. Po mszy świętej, przed pomnikiem Grobu Nieznanego Żołnierza, odśpiewano hymn Polski, odczytano Apel Poległych, oddano salwę honorową, a przemówienie do piotrkowian wygłosił prezydent miasta Krzysztof Chojniak.

Wśród delegacji składających kwiaty, samorządowców, parlamentarzystów, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji patriotycznych, uczniów, służb mundurowych, był także ppłk Krzysztof Mrówczyński Dyrektor Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim wraz z towarzyszącymi mu funkcjonariuszami.

Po oddaniu czci bohaterom walczącym o wolną Polskę odbył się uroczysty przemarsz najważniejszymi ulicami miasta, który zakończył się pod obeliskiem poświęconym Departamentowi Wojskowemu Naczelnego Komitetu Narodowego i Legionom Polskim.

Uroczystości zakończył okolicznościowy, plenerowy koncert Piotrkowskiej Orkiestry Kameralnej pod hasłem „100 lat Niepodległości” oraz pokaz sztucznych ogni.

 

por. Cezary Jabłoński

zdjęcia: Dariusz Śmigielski, naszemiasto.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej