W ramach porozumienia, zawartego między aresztem a CKiW OHP w Pleszewie, odbyło się spotkanie informacyjne dla osadzonych dotyczące oferty edukacyjnej dla młodzieży.

Spotkanie odbyło się w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim i Oddziale Zewnętrznym w Kaliszu. Uczestniczyli w nim osadzeni, którzy mają dzieci w wieku od 13 do 18 lat i utrzymują z nimi kontakt. Przedstawicielki CKiW OHP opisały ofertę ośrodka, wspomniały o jego zaletach związanych z edukacją młodych ludzi, przygotowaniem ich do zawodu oraz pedagogicznym podejściem pracowników do wychowanków. Odpowiadały także na pytania, zapewniając, że oferta skierowana jest dla mieszkańców wszystkich województw, nie odnosi się jedynie do rejonu Wielkopolski.

Spotkanie jest elementem oddziaływań resocjalizacyjnych mających na celu wzmacnianie więzi osadzonych z ich dziećmi oraz uczenie odpowiedzialności za rodzinę, nawet jeśli przebywa się w izolacji więziennej.

 

 

Tekst i zdjęcia: ppor. Michał Łuczkanin

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej