Od ponad dwóch lat Areszt Śledczy w Ostrowie Wielkopolskim kieruje osadzonych do ciężkiej, fizycznej pracy na rzecz miasta przy sortowaniu odpadów

Ponad 2 lata współpracy

22 maja 2017 roku w siedzibie Aresztu Śledczego podpisana została umowa o zatrudnieniu skazanych. W imieniu spółki Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami w Ostrowie umowę podpisał prezes Andrzej Strykowski, a areszt reprezentował dyrektor kpt. Waldemar Zaremba. W grudniu 2018r. został podpisany aneks do umowy i RZZO może zatrudnić nawet do dwudziestu pięciu osadzonych. Obecnie jest to dwadzieścia osób.

Praca w trudnych warunkach

Kierownictwo RZZO podkreśla, że praca ta daje osadzonym możliwość produktywnego spędzenia czasu. Osadzeni codziennie udowadniają swoim zaangażowaniem jak wartościowa jest jakość pracy w trudnych warunkach. Skazani pracują głównie w kabinach sortowniczych, przy ręcznej segregacji odpadów. Wstępnie oczyszczają strumień odpadów z przedmiotów tarasujących oraz odzyskują surowce wtórne. Pomoc osadzonych jest niezbędna w uzupełnieniu wakatów, szczególnie w obecnych czasach, gdzie niełatwo pozyskać pracownika „z wolności”.

Perspektywy

Jednym z najważniejszych celów, jaki przyświeca podejmowanym przez administrację więzienną działaniom jest doprowadzenie tych ludzi do płynnego powrotu do społeczeństwa. Zdarzają się takie przypadki, że skazani po odbyciu kary pozbawienia wolności otrzymują pracę w firmie, w której wcześniej pracowali jako osadzeni. Spółka RZZO jest zadowolona z sumienności, z jaką aresztanci wykonują swoje obowiązki.

Umowa podpisana jest do końca roku, ale obie strony są przekonane, że będzie kontynuowana.

 

Tekst: ppor. Michał Łuczkanin

Zdjęcia: RZZO

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej