Areszt Śledczy w Ostrowie Wielkopolskim, we współpracy z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Ostrowie Wlkp., podejmuje działania na rzecz lokalnej społeczności i funkcjonariuszy Służby Więziennej

Od samego początku

Członkowie NSZZFiPW byli inicjatorami akcji szycia maseczek w jednostce. Od samego początku znajdowali się wśród tych funkcjnoariuszy Aresztu, którzy angażowali się w organizację produkcji i pozyskiwanie materiałów i maszyn do szycia. W ostatnim czasie, w ramach akcji #resortsprawiedliwoscipomaga, pozyskali materiał do uszycia 29 000 maseczek ochronnych, które powstają w ramach programu readaptacji "Akademia Taty i Wolontariusza". Bedą one przeznaczone na użytek funkcjonariuszy więziennictwa w całej Polsce oraz wydawane potrzebującym z lokalnej społeczności. Jednostka przekazała pierwszą partię maseczek w ilości ponad 22 tysięcy.

Oznonator dla bezpieczeństwa

18 czerwca Zarząd Terenowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Ostrowie Wielkopolskim przekazał w nieodpłatne użytkowanie, na ręce mjr. Waldemara Zaremby - Dyrektora Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim, ozonator. Sprzęt umożliwi sprawną i skuteczną dezynfekcję pomieszczeń jednostki penitencjarnej oraz pojazdów konwojowych. Jest kolejnym urządzeniem, po lampach wiruso- i bakteriobójczych, pozyskanym przez adminstrację w celu zwiększenia bezpieczeństwa epidemiologicznego jednostki.

 

 

Tekst: por. Michał Łuczkanin

Zdjęcia: por. Michał Łuczkanin, chor. Przemysław Baranek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej