To hasło tegorocznej edycji akcji „Sprzątanie Świata”. W jej ramach Areszt Śledczy w Ostrowie Wielkopolskim skierował dwunastu skazanych do porządkowania terenów Ostrowa Wielkopolskiego

Ekologiczna współpraca

Skazani sprzątali okolice ulicy Przy Lesie w Ostrowie Wielkopolskim. Działania te odbywały się w porozumieniu z przedstawicielem Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wlkp., który wyznaczył teren do sprzątania przez osadzonych oraz zaopatrzył ich w worki i kontenery na odpady, a także zapewnił wywóz śmieci. 

Nie tylko sprzątanie

Porządkowaniu obszarów zielonych towarzyszyły zajęcia edukacyjne, których celem było przybliżenie osadzonym przesłania ostatniej akcji oraz zmotywowanie ich do podejmowania zachowań proekologicznych nie tylko na potrzeby ogólnopolskich przedsięwzięć, ale i w codziennych sytuacjach.

Ekologia każdego dnia

Niezależnie od działań na rzecz środowiska naturalnego organizowanych w nawiązaniu do ogólnokrajowych inicjatyw, w naszej jednostce codziennie prowadzi się wobec osób pozbawionych wolności oddziaływania mające na celu kształtowanie u nich postaw proekologicznych. Nauka segregacji śmieci, motywowanie osadzonych do oszczędzania wody i energii,  porządkowanie terenów zielonych miasta w ramach prac społecznych skazanych, realizacja zajęć kulturalno-oświatowych i programów readaptacyjnych z zakresu ekologii – to stały aspekt realizowanego przez nas procesu resocjalizacji.

 

 

Tekst: ppor. Michał Łuczkanin

Zdjęcia: ppor. Sylwia Stefanowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej