Areszt Śledczy w Ostrowie Wielkopolskim wspomaga jednostki oświaty w pracach remontowych i porządkowych

Wakacje są czasem wytężonej pracy remontowej w placówkach oświatowych. Zadań do wykonania jest dużo, czasu mało, a fundusze na ich realizację są zazwyczaj ograniczone. Mając to na uwadze Areszt Śledczy w Ostrowie Wielkopolskim kieruje osadzonych do podejmowania prac społecznych na rzecz szkół i przedszkoli. Zakres zadań jest szeroki: od porządkowania terenów zielonych, boisk sportowych, po pomoc w remontach placów zabaw, klas czy łazienek szkolnych. Więźniowie pracowali na zasadzie wolontariatu.

Obecnie z pomocy skorzystały Przedszkole nr 8 oraz Szkoły Podstawowe nr 3 i 9 z Ostrowa Wielkopolskiego oraz Szkoła Podstawowa z Cekowa Kolonii.

Prace społeczne mają istotne znaczenie w resocjalizacji. Uczą skazanych odpowiedzialności, obowiązkowości oraz pokazują jaką wartość może mieć bezinteresowne działanie na rzecz innych osób. Wpływają ponadto na pozytywny odbiór w społeczeństwie Służby Więziennej.

 

 

 

Tekst i zdjęcia: ppor. Michał Łuczkanin

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej