Przed Aresztem Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim odbył się montaż i symboliczne przekazanie Dyrektorowi Aresztu Śledczego mjr Waldemarowi Zarembie Serca na plastikowe nakrętki, które mają pomóc w zbiórkach pieniędzy dla chorych i potrzebujących.

Przekazanie

Symbolicznego przekazania Serca do którego można wrzucać plastikowe nakrętki dokonali w imieniu Zarządu Terenowego NSZZFiPW Kol Krzysztof Walczak, w imieniu Fundacji „Warto Żyć Dla Kogoś” - Prezes Pan Karol Talaga, a w imieniu Klubu HDK PCK „Warto Żyć dla Kogoś” - Prezes Pan Robert Kaczmarek.

Pomysł udało się zrealizować dzięki zaangażowaniu ZO NSZZFiPW w Poznaniu, ZT NSZZFiPW w Ostrowie Wlkp, Dyrektora Aresztu Śledczego w Ostrowie Wlkp mjr Waldemara Zaremby, oraz Prezesa Fundacji Warto Żyć Dla Kogoś Karola Talagi.

 

Ważna inicjatywa

O tym jak ważna, potrzebna i cenna jest to inicjatywa, może świadczyć fakt że jest to kolejne serce na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Mamy nadzieję że wszyscy funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Ostrowie Wlkp, oraz mieszkańcy Miasta włączą się w akcję zbierania nakrętek, a zdobyte w ten sposób fundusze wspomogą chorych i potrzebujących.

 

Każda nakrętka się liczy

Kosz w kształcie serca przeznaczony jest na wszelkie plastikowe nakrętki, bez względu na kształt i kolor. Mogą to być nakrętki po napojach, kawie, mleku, jogurtach, ale także po chemii gospodarczej, po płynach do zmywania,szamponach, płynach do płukania.

 

 

Tekst: mł. chor. Daniel Pawlak

Zdjęcia: por. Michał Łuczkanin

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej