Areszt Śledczy w Ostrowie Wielkopolskim we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu zrealizował szkolenie w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Bezpieczni w Służbie i w pracy”.

W dniu 23 kwietnia na terenie Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej odbyło się szkolenie dla kuratorów zawodowych Sądu Okręgowego w Kaliszu, w którym uczestniczyło dwadzieścia jeden osób. Otwarcia szkolenia dokonał zastępca komendanta Centralnego Ośrodka ppłk Maciej Gołębiowski. Celem kampanii jest rozwinięcie umiejętności radzenia sobie z agresją werbalną i niewerbalną agresywnych petentów. Z racji specyfiki zadań służbowych, funkcjonariusze Służby Więziennej mają w tym zakresie bogate doświadczenie.

Szkolenie składało się z części teoretycznej, podczas której uczestnicy zdobywali wiedzę na temat umiejętności prowadzenia rozmowy z trudnym klientem, szczególnie w przypadku postaw agresywnych. W module tym zostały także zaprezentowane techniki radzenia sobie z emocjami wyzwalanymi przez sytuacje stresujące. W drugiej części szkolenia uczestnicy mieli sposobność poznania metod skutecznej obrony i ucieczki w razie napaści. Omówiono także zasady organizacji bezpiecznego stanowiska pracy. Kuratorzy mieli też możliwość nabycia praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili poziom merytoryczny zajęć. Dostrzegli przydatność zdobytej wiedzy w praktyce. Tematyka wzbudziła duże zainteresowanie i entuzjazm. Kuratorzy zgodnie wyrazili chęć udziału w kolejnych tego typu spotkaniach.

Informacji na temat kampanii udziela rzecznik prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu - mjr Jan Kurowski, tel. 514 006 602, email: rzecznik.poznan@sw.gov.pl

 

Tekst i zdjęcia: ppor. Michał Łuczkanin, COSSW Kalisz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej