Dzięki podpisanemu przez Areszt w Ostrowie porozumieniu z gminą Sieroszewice Służba Więzienna skierowała grupę kilku osadzonych do porządkowania terenów zielonych wokół zabytkowego parku w Rososzycach

Warto się porozumiewać

Podpisanie porozumienia wynika z przeświadczenia administracji Aresztu, że warto podejmować działania na rzecz społeczności lokalnej. Wpływa to nie tylko na pozytywny odbiór Służby Więziennej jako formacji, ale ma też znaczenie w resocjalizacji skazanych.

 

Ogrom pracy

Osadzeni pracowali wokół XIX-wiecznego pałacu. Dzięki uporządkowaniu terenów zielonych odsłonięto też stawy i zabytkowy most, wcześniej zakryte przez zarośla. Przestrzeń stała się dostępna dla mieszkańców. Działania zajęły trzy tygodnie. Więźniowie pracowali na zasadzie wolontariatu.

 

Zadowoleni mieszkańcy

Po zakończonych pracach Dyrektor Aresztu Śledczego, kpt. Waldemar Zaremba spotkał się w Wójtem Gminy Sieroszewice, Anatolem Piaskowskim. Gospodarz, w towarzystwie sołtysa i radnego wsi Rosoczyca Andrzeja Chwiałkowskiego, oprowadził po parku Dyrektora i pokazał efekty podejmowanych działań. Podkreślał także, że mieszkańcy Rososzycy są z nich zadowoleni i że pozytywnie wypowiadają się na temat zaangażowania więźniów. A co najważniejsze - mieszkańcy korzystają z dostępnych teraz terenów zielonych.

 

Tekst i zdjęcia: ppor. Michał Łuczkanin

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej