Wychowawczyni wspólnie z psycholożką zorganizowały zajęcia w Ośrodku Leczenia Uzależnień i Współuzależnień „KARAN” dla grupy osadzonych, u których rozpoznano uzależnienie od narkotyków lub dopalaczy

To dopiero początek...

Zajęcia przeprowadziła specjalistka terapii uzależnień. Zapoczątkowały one współpracę, która, mamy nadzieję, na trwałe wpisze się w objęcie terapią osadzonych z rozpoznaniem uzależnienia. W założeniu współdziałanie z placówką nie ma być alternatywą dla realizowanych w ramach jednostek penitencjarnych oddziaływań terapeutycznych, a jego uzupełnieniem. Jest to szczególnie istotne w przypadku osadzonych, którzy z uwagi na niewystarczający wymiar kary, nie mają możliwości, aby być skierowanym do odpowiednich oddziałów terapeutycznych.

 

O Ośrodku

Do placówki przyjmowani są pacjenci od 17 roku życia uzależnieni od środków psychoaktywnych innych niż alkohol. Oddział ma na celu nie tylko leczenie odwykowe osób uzależnionych od środków psychoaktywnych innych niż alkohol, ale także udzielanie wsparcia psychicznego i tworzenia środowiska sprzyjającego rehabilitacji osób uzależnionych i ich rodzin, dostarczanie osobom leczącym się doświadczeń o charakterze korektywnym i wspomaganie procesu kształtowania ich nowej postawy wobec otoczenia, promowanie postaw prozdrowotnych oraz poszerzanie świadomości społecznej w zakresie zapobiegania uzależnieniom. W placówce realizowany jest także zintegrowany i kompleksowy program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin „Nie ryzykuj sobą”.


 

Tekst: kpt. Milena Garcarek, ppor. Michał Łuczkanin

Zdjęcie: kpt. Milena Garcarek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej