Inicjatywa Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim pomogła w ukończeniu remontu placu zabaw w Przedszkolu nr 8 Krasnala Hałabały

Pomaganie ma wartość

Administracja Aresztu Śledczego jest przekonana o wartości bezinteresownej pomocy dla społeczności lokalnej oraz o korzyściach resocjalizacyjnych, jakie wynikają z takiej aktywności dla więźniów. Z tego powodu, kiedy Dyrekcja Przedszkola zwróciła się z prośbą o pomoc przy remoncie placu zabaw, na odpowiedź z naszej strony nie trzeba było długo czekać.

Niełatwa operacja

Areszt w Ostrowie skierował do prac wolontaryjnych grupę więźniów. Ich zadaniem było wykonywanie prac porządkowych. Osadzeni pomagali nieodpłatnie, po godzinach swojej pracy lub w dni wolne. Z uwagi na specyfikę miejsca, więźniowie zostali specjalnie wyselekcjonowani przez kadrę aresztu. Mimo tych okoliczności osadzeni pracowali z wysokim zaangażowaniem, co uzasadniali przede wszystkim możliwością zrobienia czegoś pożytecznego dla najmłodszych.

Uroczyste otwarcie

Zwieńczeniem projektu było uroczyste otwarcie placu zabaw, które miało miejsce 4 października. Zaproszeni goście wysłuchali części artystycznej, przygotowanej przez przedszkolaków oraz otrzymali od nich własnoręcznie przygotowane upominki. Następnie dyrektor przedszkola i zaproszeni goście, a wśród nich kpt. Waldemar Zaremba, Dyrektor Aresztu, uroczyście przecięli wstęgę, dając tym samym przedszkolakom znak do zabawy.

 

 

Tekst: ppor. Michał Łuczkanin

Zdjęcia: ppor. Sylwia Stefanowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej