Służba Więzienna realizuje oddziaływania skierowane do młodych ludzi, włączając się także w organizowane w społeczności lokalnej przedsięwzięcia edukacyjne. Aktywności te mają na celu zarówno promocję Służby jak i profilaktykę wchodzenia w konflikty z prawem.

Tydzień mózgu”

Tak nazywa się święto mające na celu popularyzację wiedzy o mózgu i jego działaniu. Obchodzone jest 12-16 marca. W akcje włączyło się II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim i zaprosiło Areszt do współpracy. 14 czerwca ppor. Michał Łuczkanin wygłosił prelekcję dotyczącą uzależnienia i powiązanego z nim funkcjonowania mózgu, w tym także zmian funkcjonalnych i strukturalnych będących następstwem nałogu. Prezentacje uzupełniał o przykłady pochodzące z praktyki psychologa i terapeuty uzależnień. Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem młodzieży, która zadawała pytania w jego trakcie, jak i po wystąpieniu.


 

Wizyta w przedszkolu

18 marca funkcjonariusze Aresztu odwiedzili Przedszkole nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim. Opowiadali oni o Służbie Więziennej, odbywaniu kary pozbawienia wolności, jej celach i konsekwencjach. Swoje wystąpienie dostosowali do młodej audiencji, tak aby wizyta była dla przedszkolaków wartościowa. Dzieci pozytywnie zareagowały na nietypowych gości, a Dyrektor placówki, Beata Kieliba, dziękując za wizytę, zachęcała funkcjonariuszy do częstszych odwiedzin.


 

Dzień przedsiębiorczości”

20 marca, w ramach realizowanego w szkole programu „Dzień Przedsiębiorczości”, objętego honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, młodzież odwiedziła ostrowską jednostkę penitencjarną. Została zapoznana ze specyfiką zadań realizowanych przez Służbę Więzienną, zasadami funkcjonowania jednostek penitencjarnych oraz warunkami pracy w poszczególnych pionach służb. Dla wzmocnienia siły przekazu, nasi goście zostali także oprowadzani po jednostce po to, by osobiście przekonać się, jak wygląda tutejsze centrum przyjęć, cela izolacyjna i mieszkalna, pola spacerowe. 

Tekst: ppor. Michał Łuczkanin

Zdjęcia: ppor. Michał Łuczkanin, II LO w Ostrowie Wlkp, Przedszkole nr 2 w Ostrowie Wielkopolski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej