W ramach akcji "Resort Sprawiedliwości Pomaga" Funkcjonariusze Aresztu przekazali 10 tysięcy maseczek Starostwu Powiatowemu w Ostrowie Wielkopolskim oraz wysłali 1000 maseczek do Zakładu Karnego w Trzebini

Owocna współpraca

Jesteśmy częścią lokalnej społęczności i zależy nam, aby ją wspierać w tym trudnym czasie. Od początku akcji szycia maseczek współpracujemy ze Starostwem Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim. Dzięki temu mogliśmy się skoncentrować na samym procesie produkcyjnym oraz na odziaływaniu na osadzonych w ramach programu "Akademia Taty i Wolontariusza". Starostwo zajęło się natomiast przekazywaniem maseczek najbardziej potrzebującym.

Nie tylko lokalnie

Dzięki dużej liczbie produkowanych maseczek mogliśmy też wspierać instytucje i osoby z innych części kraju. Urząd Gminy w Czernichowie zwrócił się do Ministerstwa Sprawiedliwości o pomoc. W ramach akcji "Resort Sprawiedliwości Pomaga" przesłaliśmy 1000 maseczek do Zakładu Karnego w Trzebini, który dokona ich przekazania. Cieszymy się, że możemy pomagać nie tylko lokalnie, ale też potrzebującym w Małopolsce.

 

Tekst: por. Michał Łuczkanin

Zdjęcie: Janusz Grzesiak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej