Wybuch, pożar, ucieczka osadzonych, wzięcie funkcjonariuszy jako zakładników, to zaledwie kilka elementów ze scenariusza, na podstawie którego funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Ostródzie ćwiczyli umiejętności działania w przypadku wystąpienia zdarzenia mogącego wpłynąć na bezpieczeństwo funkcjonariuszy lub jednostki.

27 października w ramach ogólnopolskich ćwiczeń Służby Więziennej pod kryptonimem Jesień 2017 funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Ostródzie doskonalili umiejętności ochronno – obronne. Nadzór nad ćwiczeniami objął Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński. Nadrzędnym celem ćwiczeń było przygotowanie do działania w sytuacji realnego zagrożenia bezpieczeństwa jednostki, a także sprawdzenie stopnia przygotowania funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Ostródzie do reagowania na nagłe niebezpieczeństwo. Ważnym elementem ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie współdziałania z innymi służbami w zakresie przekazywania informacji, łączności oraz koordynowania działań mających na celu wyeliminowanie powstałego zagrożenia.

 

Rzecznik prasowy

Dyrektora Aresztu Śledczego w Ostródzie

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej