Funkcjonariusze Służby Więziennej na co dzień prowadzą działania mające na celu uniemożliwienie przemytu na teren jednostek penitencjarnych przedmiotów i substancji niedozwolonych. Przy wykorzystaniu najnowszych technologii, psów specjalnych i profesjonalnej pracy operacyjnej "mieszają szyki" przestępcom, którzy nie ustają w próbach przemytu. Na szczęście jesteśmy o krok przed nimi.

Kolejny raz funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Opolu stanęli na wysokości zadania. Skrupulatnie prowadzone działania profilaktyczne pozwoliły udaremnić „przerzut” środków psychoaktywnych na teren jednostki. Dzięki uzyskanym w trakcie pracy operacyjnej informacjom ujawnili w dniu wczorajszym zawiniątko z szarej taśmy pakunkowej przerzucone na pas ochronny aresztu, w którym to znajdowało się kilkadziesiąt (90szt.) tabletek koloru białego o wadze ok. 22 gramów. Przeprowadzona analiza chemiczna wykazała pochodną amfetaminy.

Tekst: ppor. Dawid Makowski
Zdjęcia: por. Dawid Reszczyński

Galeria zdjęć

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej