W Areszcie Śledczym w Opolu odbyło się szkolenie i ćwiczenie ochronne pod kryptonimem „Żar”. Wzięli w nim udział funkcjonariusze i pracownicy Aresztu Śledczego w Opolu oraz oddziałów zewnętrznych w Turawie i Opolu. Ćwiczenia zrealizowane zostały przy współpracy z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Opolu oraz Komendą Miejską Policji w Opolu.

W ramach ćwiczeń  funkcjonariusze zmierzyli się z poważnym zagrożeniem pożarowym. Do korytarzy oddziałów mieszkalnych oraz poszczególnych cel zaczął dostawać się gęsty dym z pomieszczeń warsztatowych, znajdujących się bezpośrednio pod nimi. W celu przeciwdziałania powstałemu zagrożeniu przeprowadzono ewakuację oddziału mieszkalnego oraz akcję przeciwpożarową przy użyciu zakładowych sił wsparcia.

Dodatkowo przeprowadzono symulację zabarykadowania się dwóch osadzonych w celi mieszkalnej oraz interwencji funkcjonariuszy aresztu, mającej na celu przywrócenie porządku. Przebieg ćwiczeń oceniono pozytywnie. Na ich podstawie stwierdzić można, że funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Opolu oraz formacji wspierających, są bardzo dobrze przygotowani do likwidacji realnych zagrożeń i sytuacji kryzysowych.

Tekst: por. Artur Kloza, st. szer. Dawid Makowski
Zdjęcia: st. szer. Dawid Makowski

Galeria zdjęć

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej