12-13 maja br. w Areszcie Śledczym w Opolu, osadzone kobiety wzięły udział w warsztatach WenDo zorganizowanych przez wychowawcę oddziału kobiecego. Zajęcia prowadzone były przez trenerki Małgorzatę Kulczycką i Annę Kozicką.

Kobiety biorące udział w warsztatach, zanim trafiły do więzienia, doświadczyły przemocy fizycznej i psychicznej ze strony osób trzecich. WenDo jest metodą przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Uczy, jak w każdej sytuacji: w miejscu publicznym, na ulicy, w pracy, w domu, przestać czuć się bezradną i bezbronną. Uczy także, jak reagować na przemoc. Wzmacnia poczucie pewności siebie i poczucie własnej wartości. Pomaga rozwiązywać konflikty, przełamać stereotypy i obawy, poczucie winy i wstydu. WenDo uczy także umiejętności rozwiązywania konfliktów, podtrzymywania komunikacji, stawiania granic, ale też szanowania granic innych ludzi. Zajęcia cieszyły się dużą popularnością wśród biorących w nich udział uczestniczek.

Tekst: por. Jakub Graczyk, szer. Wioletta Szczęśniak
Zdjęcia: por. Jakub Graczyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej