Funkcjonariusze jednostek okręgu opolskiego Służby Więziennej, policjanci, strażacy i żołnierze sprawdzali swoje możliwości podczas VI Wielozadaniowego Drużynowego Biegu w Turawie.

24 maja br. na terenach przyległych do Oddziału Zewnętrznego w Turawie odbył się VI Wielozadaniowy Drużynowy Bieg Terenowy o Puchar Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu. Zawody składały się z dwóch konkurencji - toru przeszkód (na którym można było sprawdzić zarówno siłę fizyczną, szybkość jak i umiejętności strzeleckie startujących funkcjonariuszy) oraz biegu terenowego na dystansie ok. 5 km. Na klasyfikacje końcową wpływ miała suma czasów uzyskanych przez drużynę w obu konkurencjach.

Do zawodów przystąpiło 13 drużyn reprezentujących Służbę Więzienną z okręgu opolskiego  oraz zaproszone drużyny reprezentujące opolskie jednostki Straży Pożarnej, Policji oraz Wojska. Pierwsze miejsce zajęła drużyna reprezentująca Zakład Karny z Nysy, drugie miejsce drużyna z Zakładu Karnego w Brzegu, trzecie miejsce natomiast przypadło drużynie reprezentującej Areszt Śledczy w Opolu.

W przerwie pomiędzy konkurencjami, dzięki uprzejmości zaproszonych do pomocy w organizacji zawodów firm QLMS oraz Centrum Myśliwskie DEER,  funkcjonariusze biorący udział w zawodach oraz zaproszeni goście mieli możliwość zapoznania się z różnego rodzaju bronią, lunetami celowniczymi, wyposażeniem taktycznym oraz poznać możliwości szkoleń specjalistycznych związanych z bronią palną.

Funkcjonariusze w oczekiwaniu na start mieli także możliwość zapoznania się ze sprzętem medycznym oferowanym przez firmę BOXMET Medical, ofertą noży bezpiecznych S-Cut, których generalnym dystrybutorem jest firma Trans-Medyk Ratownictwo.

Nagrody dla startujących drużyn wręczył Dyrektor Aresztu Śledczego w Opolu ppłk Tomasz Pyra. Dla drużyn, od miejsca trzeciego do pierwszego, poza pamiątkowymi pucharami i dyplomami, organizator  przewidział nagrody rzeczowe w postaci m.in. plecaków, apteczek, butów taktycznych, polarów, czapeczek, bidonów, rękawiczek taktycznych ufundowanych przez firmy Helicon-Tex, PPO w Sieradzu, PPO w Strzelcach Opolskich, BOXMET Medical, Centrum Myśliwskie DEER.

Szczególne podziękowania nalezą się firmom: QLMS za pomoc w organizacji zawodów oraz firmie TRANS-MEDYK Ratownictwo za zabezpieczenie medyczne zawodów.

Tekst i zdjęcia: kpt. Maciej Bereśniewicz

Galeria zdjęć

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej