Jednym z najistotniejszych celów działań podejmowanych przez Służbę Więzienną jest readaptacja osadzonych, czyli przywracanie i przystosowywanie ich do życia w społeczeństwie po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.

Staramy się realizować nasze zadania na wielu płaszczyznach. Nie tylko  wykonujemy karę pozbawienia wolności poprzez izolację penitencjarną, ale staramy się też przywracać skazanych do życia społecznego. Tak, by po zakończeniu kary sprawnie funkcjonowali w społeczeństwie i nie popełniali kolejnych przestępstw. Robimy to, poprzez wdrażanie i motywowanie skazanych do aktywności artystycznej, kulturowej, oświatowej oraz prospołecznej. Funkcjonariusze Służby Więziennej, a w szczególności wychowawcy angażują skazanych do uczestnictwa w grupach teatralnych, konkursach artystycznych, do wykonywania rękodzieła artystycznego, uczestnictwa w zajęciach kulturalno - oświatowych, działaniach proekologicznych oraz wolontariackich. Wszystko, to ma na celu dokonanie zmiany w strukturze hierarchii wartości osób skazanych, pokazanie im, że przez społecznie akceptowalną formę wyrażania siebie i swoich poglądów, potrzeb oraz emocji, mogą zostać ponownie przyjęci do społeczeństwa i stać się jego wartościowym elementem.

W Areszcie Śledczym w Opolu i Oddziale Zewnętrznym w Turawie z inicjatywy wychowawców prowadzone są dwie grupy teatralne w skład których wchodzą skazane kobiety.

Grupa teatralna „Druga szansa” z  Aresztu Śledczego w Opolu powstała we wrześniu 2016 roku. Inspiracją do jej powstania było zorganizowane przez kadrę penitencjarną wyjścia osadzonych kobiet do podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Opolu. Kobiety poprzez pokazanie zabawnej bajki chciały obdarować starsze osoby odrobiną uśmiechu i radości.

Jak mówi jedna ze skazanych: „Zaczęło się niewinnie, od prostej bajki. Wsparcie wychowawcy pozwoliło nam rozwijać swoje ukryte talenty i pasje, ale też umożliwiło chęć pokazania, że za murami więzienia przebywają osoby kochające kulturę, sztukę .... przede wszystkim chętne do pokazania siebie z tej innej, lepszej strony, sprawdzeniem siebie i przełamaniem strachu”.

Grupa teatralna "Widno-Kręgi" z Oddziału Zewnętrznego w Turawie powstała około 2014 roku, także z inicjatywy wychowawców. Jej powstanie miało na celu aktywizację społeczną osadzonych kobiet, ich integrację z odbiorcą pozawięziennym oraz wzmocnienie ich  pozytywnych zasobów.    
W ramach oddziaływań penitencjarnych osadzone aktorki regularnie odwiedzają domy pomocy społecznej, szpitale, hospicja, czy też podopiecznych różnorakich fundacji wspierających osoby potrzebujące pomocy.

Ponadto od 2016 roku aktorki obu teatrów, uczestniczą w Ogólnopolskim Konkursie Więziennej Twórczości Teatralnej w Poznaniu, gdzie mają okazję zaprezentować swoją pasję do teatru, szerszemu gronu osób w tym profesjonalnym aktorom i reżyserom. Także i w tym roku wystąpią ze swoją twórczość na deskach poznańskich teatrów.

W takich momentach my funkcjonariusze widzimy efekty włożonej w pracę readaptacyjną  energii i zaangażowania. Towarzysząc skazanym  w trudnej drodze resocjalizacji, wskazując im kierunki oraz uchylając drzwi prowadzące do zmiany, cieszymy się kiedy z nich skorzystają. Poprzez sztukę właśnie, przeżywanie emocji , skazane aktorki/aktorzy mają możliwość ponownego ukształtowania nowego lepszego systemu wartości. Wglądu w siebie i odpowiedzenia sobie na pytanie Kim jestem i dokąd zmierzam? Ta forma readaptacji przyciąga osadzonych i zmienia ich, poprawia oraz daje im energię do dalszego działania.

Więcej na ten temat - Ludzie, sprawy, historie - Chwila Wolności

Tekst: ppor. Dawid Makowski
Zdjęcia: zasoby własne

Galeria zdjęć

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej