26 lipca br. na terenie Oddziału Zewnętrznego w Opolu oraz Oddziału Zewnętrznego w Turawie odbyło się coroczne seminarium szkoleniowe dla przewodników psów z jednostek okręgu opolskiego oraz tresura psów specjalnych wyszkolonych w zakresie wyszukiwania środków odurzających i substancji psychotropowych.

W szkoleniu wzięło udział siedem par przewodników z psami specjalnymi. Byli to funkcjonariusze: z Aresztu Śledczego w Opolu, Oddziału Zewnętrznego w Prudniku, Zakładu Karnego w Głubczycach, Zakładu Karnego w Brzegu, Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich, Zakładu Karnego w  Kluczborku i Zakładu Karnego w Nysie. Seminarium składało się z części teoretycznej i dyskusji mającej na celu poszerzenie wiedzy oraz wymianę doświadczeń między przewodnikami psów. Następnie odbyła się część praktyczna służąca doskonaleniu współpracy między przewodnikami, a psami specjalnymi. W trakcie szkolenia sprawdzono umiejętności psów w czasie przeszukania cel mieszkalnych oraz pomieszczeń gospodarczych jednostek. Szkoleniu towarzyszyła atmosfera pełnego zaangażowania ze strony przewodników oraz współpracujących z nimi psów specjalnych.

Tekst: ppor. Dawid Makowski
Zdjęcia: ppor. Dawid Makowski, por. Jakub Graczyk

Galeria zdjęć

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej