20 i 21 listopada 2018 roku na terenie Oddziału Zewnętrznego w Turawie odbyła się kolejna edycja cieszącego się dużym zainteresowaniem wśród funkcjonariuszy szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Spotkanie skierowane było do funkcjonariuszy grup konwojowych okręgu opolskiego.

Podstawy teoretyczne oraz umiejętności praktyczne zdobywane i ćwiczone były przez uczestników szkolenia pod bacznym okiem kpt. Macieja Bereśniewicza z Aresztu Śledczego w Opolu. Kurs przeprowadzony został przy wykorzystaniu metod aktywnych. Uczestnicy uczyli się bowiem poprzez samodzielne i praktyczne ćwiczenie poznawanych w trakcie zajęć procedur udzielania pierwszej pomocy.

Funkcjonariusze dokonywali wstępnej oceny obrażeń u poszkodowanego, doskonalili umiejętność bezpiecznej ewakuacji rannych z pojazdu konwojowego oraz poznali zasady stosowania środków ochrony osobistej. Mieli też możliwość zapoznania się z procedurami stosowanymi m.in. w medycynie „pola walki” zgodnie z wytycznymi TC3 oraz z procedurami związanym z tamowaniem masywnych krwotoków za pomocą opasek uciskowych i procedurą „wound packing”.

Zdobywanie i doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przez funkcjonariuszy Służby Więziennej jest jedną z podstawowych form ich doskonalenia zawodowego. Wysiłek oraz zaangażowanie funkcjonariuszy uczestniczących w zajęciach z pewnością przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa społecznego, bezpieczeństwa samych funkcjonariuszy, a także konwojowanych przez nich osadzonych.

Tekst: st. szer. Dawid Makowski
Zdjęcia: kpt. Maciej Bereśniewicz

Galeria zdjęć

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej