Dział ochrony to najliczniejsza grupa reprezentująca Służbę Więzienną. Funkcjonariusze pełniący w nim służbę, realizują jedno z najważniejszych zadań stawianych przed naszą formacją - ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego zarówno wewnątrz jednostki, jak i poza nią.

Dla dobra wszystkich

Chronią społeczeństwo przed sprawcami przestępstw osadzonymi w więzieniach oraz zapewniają bezpieczeństwo wewnątrz nich.  Na co dzień  dbają o prawidłowy sposób przestrzegania porządku oraz nie dopuszczają do zachowań zagrażających bezpieczeństwu jednostek penitencjarnych. W celu ujawnienia ewentualnego przedostawania się przedmiotów lub substancji niedozwolonych (alkohol, narkotyki) regularnie kontrolują skazanych oraz cele i pomieszczenia, w których oni przebywają. Do zadań funkcjonariuszy należy także kontrola stanu zabezpieczeń techniczno – ochronnych, takich jak kraty czy zamknięcia cel. Nadzorują widzenia, spacery oraz rozmowy telefoniczne osób pozbawionych wolności.  Konwojują osadzonych między jednostkami, pełnią służbę na posterunkach uzbrojonych i w oddziałach mieszkalnych,  jednocześnie gromadząc i przechowując informacje uzyskane w wyniku czynności profilaktycznych.

Chronimy, obserwujemy

Specyfika służby w dziale ochrony wymaga od funkcjonariusza, podejścia wieopłaszczyznowego do wykonywania postawionych przed nim zadań z zakresu przedsięwzięć i działań ochronnych oraz czynności profilaktycznych. Musi być dla skazanych jednocześnie kontrolerem i nadzorcą, dbającym o ład i porządek oraz uważnym i dociekliwym obserwatorem, a wszystkie istotne informacje powzięte w trakcie służby powinien przeanalizować oraz przekazać przełożonym, w celu ich wykorzystania i zapewnienia bezpieczeństwa w obrębie jednostki oraz dobra społecznego.
 
Działamy

Dzięki uzyskanym w ten sposób informacjom, w Areszcie Śledczym w Opolu, wielokrotnie udało się zapobiec wniesieniu na teren jednostki narkotyków, dopalaczy, telefonów komórkowych orzaz innych niedozwolnych przedmiotów i substancji. W ostatnim okresie pozyskane przez naszych funkcjonariuszy informacje oraz ich wymiana w oparciu o współpracę z funkcjonariuszami operacyjnymi z Wojewódzkiej Komendy Policji  w Opolu, przyczyniły się do zatrzymania groźnego przestępcy, chroniąc tym samym społeczeństwo przed konsekwencjami jego bezprawnych działań.

Docenieni

Za swój wkład w działania operacyjne Policji, funkcjonariusze działu ochrony, reprezentowani przez kierownika działu ppor. Marka Wiącka oraz jego zastępcę ppor. Dawida Reszczyńskiego otrzymali oficjalne podziękowania od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Jarosława Kalety, które złożone zostały na ręce Dyrektora Aresztu Śledczego w Opolu ppłk. Artura Malczyka.

Tekst i zdjęcia: st. szer. Dawid Makowski

Galeria zdjęć

Więcej informacji na stronach:

fb_icon_325x325.png

562fcc529c11d82cd1d824bf297d.png

yt_1200-vfl4C3T0K.png

twitter-logo_7.png

google+logo.png

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej