W lipcu br. w Areszcie Śledczym w Opolu realizowany jest program edukacyjny z zakresu profilaktyki i edukacji zdrowia.

Skierowany jest do skazanych odbywających karę pozbawienia wolności za przestępstwa stwarzające zagrożenie dla życia i zdrowia oraz bezpieczeństwa w komunikacji. Program nosi tytuł „Skazany - ale nie na śmierć”. W zajęciach
z udzielania pierwszej pomocy, w bieżącej edycji programu, bierze udział 12 osadzonych.

W trakcie szkolenia, pod bacznym okiem prowadzącego, skazani zdobywają wiedzę teoretyczną oraz doskonalą umiejętności praktyczne z udzielania pomocy przedmedycznej. Uczestnicy programu z dużym zaangażowaniem trenują techniki opatrywania ran. Uczą się dokonywać wstępnej oceny obrażeń poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym oraz zasad bezpiecznej ewakuacji rannych.

Tekst: st. szer. Dawid Makowski
Zdjęcia: st. szer. Patrycja Radło- Picz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej