Areszt Śledczy w Opolu nawiązał współpracę z miejscową Izbą Rzemieślniczą oraz Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Komprachcicach. Celem jest pomoc w walce z epidemią poprzez szycie maseczek, które trafią do potrzebujących instytucji i organizacji.

Akcja, której pomysłodawcami są funkcjonariusze opolskiego aresztu śledczego, to wyraz społecznej odpowiedzialności oraz zaangażowania w niesieniu wsparcia tym, którzy teraz go najbardziej potrzebują - pacjentom placówek medycznych oraz podopiecznym domów pomocy spolecznej.

Zaangażowanie w projekt funkcjonariuszy opolskiej jednostki, przyniosło współpracę z Izbą Rzemieślniczą w Opolu, dzięki czemu udało się pozyskać 18 maszyn do szycia. Natomiast apel o pomoc w zorganizowaniu materiału niezbędnego do produkcji maseczek przyniósł odzew i współpracę z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Komprachcicach.
 
Skazane odbywające karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Turawie już dziś rozpoczęły naukę szycia maseczek. Szkolenie dla 10 osadzonych przeprowadzili pracownicy Przedsiębiorstwa Przemysłu Obuwniczego ze Strzelec Opolskich. Wkrótce planowane jest rozpoczęcie produkcji w Areszcie Śledczym w Opolu, gdzie ma się tym zająć 8 kolejnych skazanych. Przewiduje się, że dzięki podjętym działaniom skazane z Oddziału Zewnętrznego w Turawie uszyją średnio 2500 maseczek ochronnych w ciągu tygodnia.
    
Cieszymy się, że możemy wesprzeć walkę z zagrożeniem, jakim jest  COVID-19, a wyprodukowane w naszej jednostce maseczki ochronne trafią w niedalekiej przyszłości do lokalnych placówek leczniczych. Przy okazji mamy nadzieję, że zaangażowane do ich produkcji osadzone, dzięki tej formie pracy nad sobą, nabędą nowych umiejętności, poprawią swoje poczucie wartości i ponownie poczują się nieodłączną częścią naszego społeczeństwa, co pozwoli im po zakończeniu kary pozbawienia wolności, powrócić do pełnienia właściwych ról w jego obrębie.

Tekst: ppor. Dawid Makowski
Zjęcia: kpt. Maciej Bereśniewicz, ppor. Dawid Makowski

Galeria zdjęć

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej