29 listopada br. na terenie Aresztu Śledczego w Opolu oraz podległego mu Oddziału Zewnętrznego w Opolu odbyło się szkolenie przewodników i tresura psów, wyszkolonych w zakresie wyszukiwania środków odurzających i substancji psychotropowych.

Uczestniczyło w nich dziewięć par tj. przewodnik wraz z psem specjalnym. Swoje umiejętności doskonalili przewodnicy i psy z Aresztu Śledczego w Opolu, Aresztu Śledczego w Prudniku, Zakładu Karnego w  Głubczycach, Zakładu Karnego w Brzegu, Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich, Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich, Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu i Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie
- Koźlu.

Szkolenie poświęcone było utrwaleniu ogólnego posłuszeństwa psów wobec przewodników, sprawdzeniu i doskonaleniu umiejętności wyszukiwania i rozpoznawania środków odurzających oraz substancji psychotropowych. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu przewodnicy, mieli okazję wymienić się zdobytymi w codziennej służbie doświadczeniami oraz spostrzeżeniami. Mieli także okazję sprawdzić umiejętności swoich psów w trakcie przeszukania cel mieszkalnych oraz pomieszczeń gospodarczych jednostki.

Szkolenie odbyło się w atmosferze zaangażowania i współpracy między funkcjonariuszami, jednocześnie pozytywnie wpływając na doskonalenie  faktycznych umiejętności  przewodników oraz współpracujących z nimi psów specjalnych.

Tekst i zdjęcia: st. szer. Dawid Makowski

Galeria zdjęć

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej