15 marca br. w sali Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu odbyła się roczna odprawa służbowa poświęcona analizie funkcjonowania w 2018 r. Aresztu Śledczego w Opolu oraz podległych mu oddziałów zewnętrznych w Turawie i Opolu.

W odprawie udział wzięli: Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu płk Leszek Czereba, Dyrektor jednostki ppłk Artur Malczyk wraz z zastępcami: mjr. Dariuszem Wardawy i kpt. Tomaszem Jastrzębskim oraz kierownicy poszczególnych działów i funkcjonariusze.

Podczas spotkania por. Jakub Graczyk w imieniu kierowników poszczególnych działów omówił aspekty działania jednostki w 2018 r. zwracając uwagę m.in. na przeprowadzone w jednostce działania o charakterze inwestycyjno-remontowym, mające na uwadze również poprawę warunków pracy funkcjonariuszy i pracowników. Omówiono wzrost zatrudnienia osadzonych oraz przedstawiono szereg działań promujących Służbę Więzienną przeprowadzonych przez funkcjonariuszy jednostki.

Odprawę zakończył Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu płk Leszek Czereba, który podsumował zaprezentowaną analizę oraz motywował funkcjonariuszy do dalszego zaangażowania w pełnioną służbę. Dyrektor złożył także podziękowania wszystkim funkcjonariuszom oraz pracownikom za osiągnięte efekty i trud włożony w codzienną pracę.

Tekst: chor. Janusz Zając
Zdjęcia: kpt. Maciej Bereśniewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej