Umożliwiając podjęcie pracy w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności, Służba Więzienna stwarza skazanym warunki do zdobywania nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Pracując, osadzeni nabywają niezbędnego doświadczenia zawodowego.

W wyniku podjętych działań, zmierzających do wzrostu zatrudnienia skazanych, Oddział Zewnętrzny w Opolu Aresztu Śledczego w Opolu pozyskał nowego kontrahenta. Od 1 października br. osadzeni będą mieli możliwość wykonywania pracy w Orlen Centrum Serwisowe w Opolu. Umowę z kontrahentem, Dyrektor Aresztu Śledczego w Opolu podpisał w dniu 30 września br.  

Utworzenie nowych miejsc pracy wpisuje się w rządowy program "Pracy dla więźniów", dzięki czemu osadzeni będą mogli zarabiać, a co za tym idzie, umożliwi się im spłacanie ewentualnych zaległości finansowych, w postaci alimentów, zajęć komorniczych lub zaciągniętych i nie spłaconych kredytów czy też pożyczek. Ponadto dzięki zatrudnieniu, skazani uczą się nawyku pracy, który w przyszłości ułatwi im powrót do pełnienia właściwych ról społecznych po opuszczeniu zakładu karnego.

Tekst: ppor. Dawid Makowski
Zdjęcie: archiwum własne

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej