Do Aresztu Śledczego w Opolu trafiła nowa broń w ramach "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020" ustanowionego ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. To karabinek automatyczny Beretta ARX 160 kaliber 5,56 i wyrzutnik pocisków obezwładniających GL-06 40 mm.

Podstawowymi elementami programu modernizacji Służby Więziennej, obok zakupu uzbrojenia, jest zakup sprzętu i wyposażenia specjalnego, zakup i modernizacja urządzeń zabezpieczenia techniczno-ochronnego oraz sprzętu ratowniczo-pożarniczego oraz termomodernizacja obiektów budowlanych.

Funkcjonariusze działu ochrony Aresztu Śledczego w Opolu wzięli udział w szkoleniu oraz strzelaniu egzaminacyjnym z karabinków Beretta ARX 160 kaliber 5,56 mm oraz obsługi i użytkowania wyrzutnika GL-06 40 mm. Wyrzutnik przeznaczony jest do działań bojowych i akcji mających na celu obezwładnienie przeciwnika. Karabinek będzie wykorzystywany m.in. przy realizacji konwojów.

Ustawa określa, że wdrożenie programu ma na celu stworzenie dla Służby Więziennej optymalnych warunków do realizacji jej zadań ustawowych oraz istotną poprawę sprawności i skuteczności jej działania, co pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i ochrony obywateli. Posiadanie w dyspozycji nowych jednostek broni zwiększa wewnętrzne bezpieczeństwo jednostki penitencjarnej, a tym samym umożliwia efektywną realizację zadań stawianych przed funkcjonariuszami Służby Więziennej.

Tekst: kpt. Maciej Bereśniewicz
Zdjęcia: chor. Janusz Zając

Galeria zdjęć

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej