Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Opolu udaremnili nietypowy przemyt. W korespondencji kierowanej do skazanego próbowano przemycić dopalacze o wartości 60 tys. zł.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Opolu w wyniku podjętych czynności profilaktycznych pozyskali informację, że może dojść do nietypowej próby przekazania środków odurzających na teren jednostki. Ustalono, że niedozwolona substancja może być ukryta w kopercie. Kiedy przesyłka wpłynęła, skazany, do którego była skierowana, potwierdził, że jest jej adresatem. Stwierdził, że list miała wysłać jego siostra. Kopertę o wymiarach 32 cm x 22,5 cm przekazano do badania opolskim policjantom. Okazało się, że koperta jest nasączona niedozwoloną substancją o strukturze dopalacza o nazwie "mocarz". Wartość ujawnionego dopalacza oszacowano na 60 tys. zł. W jednoscte prowadzone są czynności wyjaśniające.

Tekst: kpt. Katarzyna Idziorek
Zdjęcie: archiwum jednostki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej