Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Opolu oraz Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej w Opolu uczestniczyli w kursie udzielania pomocy medycznej w warunkach taktycznych.

Szkolenie przeprowadził Krzysztof Pluta „WIR”, absolwent kursu Special Operations Combat Medic (SOCM) elitarnej szkoły JSOMTC dla medyków sił specjalnych USA w Fort Bragg oraz kursu dla medyków piechoty armii USA 68W Combat Medic w Fort Sam Huston, operator z ponad 15 letnim doświadczeniem w zespole bojowym Jednostki Wojskowej Komandosów wraz z instruktorami z W.I.R-SOF-MED Center.

Kurs obejmował: postępowanie wg protokołu M.A.R.C.H., samopomoc, tamowanie masywnych krwotoków za pomocą opasek uciskowych, „Junctional Hemorrhage” oraz procedurę „wound packing”, przyrządowe i bezprzyrządowe udrażnianie dróg oddechowych, zaopatrywanie ran penetrujących klatki piersiowej, identyfikację oraz odbarczanie odmy prężnej, ochronę przed hipotermią.

Zdjęcia: mjr Maciej Bereśniewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej