Dzięki współpracy z największą opolską uczelnią wyższą w dniach 8-11 maja 2023 roku gościliśmy w Oddziale Zewnetrznym  Aresztu Śledczego w Opolu OZ Turawa studentów prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, będących jednocześnie członkami „Koła Kryminalistyki i Kryminologii” sekcji prawa karnego i penitencjarnego.

Przyszłym prawnikom przedstawiono zakres i specyfikę działalności Służby Więziennej. Zapoznano ze strukturą organizacyjną oddziału zewnętrznego, a także zadaniami realizowanymi przez poszczególne działy.  Kapitan Joanna Ozimek oprowadziła studentów po oddziałach mieszkalnych oraz omówiła zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej, a także zaprezentowali wybrane środki ochrony osobistej.

Młodzi prawnicy wykazywali duże zainteresowanie praktyczną stroną pracy penitencjarnej oraz rzeczywistością, w jakiej funkcjonują skazane. W informacjach zwrotnych studenci dziękowali za możliwość poznania realiów więziennych, co jak twierdzą pomoże im w wykonywaniu zawodu prawnika. Spotkanie było doskonałą okazją do promocji Służby Więziennej oraz zachęcenia studentów do ewentualnego wstąpienia w szeregi naszej formacji. Rekrutacja

Zdjęcia: kpt. Joanna Ozimek

Tekst; ppor. Łukasz Wojciechowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej