W ramach działań kulturalno – oświatowych, ukierunkowanych na edukację osadzonych oraz kształtowanie w nich odczuć i postaw patriotycznych, od 1 do 22 czerwca br. w Areszcie Śledczym w Opolu oraz Oddziale Zewnętrznym w Turawie i Oddziale Zewnętrznym w Opolu prezentowana była wystawa pt. ”Na nieludzkiej Ziemi. Jeńcy polscy w ZSRR”.

Prezentacja została przygotowana oraz nieodpłatnie udostępniona przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu. W trakcie oglądania materiałów wystawienniczych oraz wysłuchania towarzyszących im prelekcji, prowadzonych przez wychowawcę por. Jakuba Graczyka, skazani mieli możliwość wsłuchać  się w historię  losów żołnierzy, funkcjonariuszy II RP, w tym Straży wWięziennej, którzy trafili do niewoli radzieckiej, a o których losie przesądziła decyzja najwyższych władz radzieckich z 5 marca 1940 r. Na jej podstawie w kwietniu i maju 1940 r. rozstrzelano prawie wszystkich jeńców z Kozielska, Ostaszkowa i Starobielska.
 
Wystawa zaprezentowana skazanym doskonale, wpisała się w konwencję ogólnopolskich obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.  Stanowiła element zaplanowanych przez kadrę jednostki oddziaływań ukierunkowanych na wzbudzanie w skazanych poczucia przynależności narodowej oraz wskazania im patriotycznych wzorców postępowania i działania na rzecz Ojczyzny, których wzór stanowiło życie i śmierć poległych na obcej ziemi bohaterów nieopodległościowych.

Tekst: por. Jakub Graczyk, st. szer. Dawid MAkowski
Zdjęcia: mjr Jacek Światły, por. Jakub Graczyk, st. szer. Dawid Makowski

Galeria zdjęć

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej