Areszt Śledczy wsparł 32 Finał wielkiej Orkiesty Świątecznej Pomocy poprzez przekazanie na licytację rękodzieła wykonanego przez osoby odbywające karę pozbawienia wolnosci w tutejszej jednostce penitencjarnej. Ponadto wśród osadzonych został rozpowszechniony numer konta, na który osadzeni mogli przekazać swoje wpłaty na rzecz 32 finału WOŚP.

tekst: ppor. Wojciechowski Łukasz

zdjęcia: mjr Maciej Bereśniewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej