5 listopada br. w Oddziale Zewnętrznym w Opolu odbyło się szkolenie i ćwiczenie ochronne pod kryptonimem „Opór”.

Wzięli w nim udział funkcjonariusze i pracownicy Oddziału Zewnętrznego w Opolu oraz Aresztu Śledczego w Opolu. Ćwiczenia zrealizowane zostały przy współpracy z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Opolu oraz Komendą Miejską Policji w Opolu.

Scenariusz przedsięwzięcia przewidywał poważne naruszenie porządku i bezpieczeństwa w jednostce. Stanowił także okazję do praktycznego sprawdzenia i wykorzystania procedur działania poszczególnych służb na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej.

W ramach ćwiczeń przeprowadzono symulację zabarykadowania się dwóch osadzonych w stołówce oraz interwencji funkcjonariuszy oddziału, mającej na celu przywrócenie porządku. Dodatkowo funkcjonariusze zmierzyli się z zagrożeniem pożarowym. Do korytarzy oddziału oraz cel mieszkalnych zaczął dostawać się dym z pomieszczeń  magazynowych znajdujących się w najniższej kondygnacji budynku. Przeprowadzono ewakuację oddziału mieszkalnego oraz likwidację zagrożenia pożarowego przy wsparciu straży pożarnej. Przebieg ćwiczeń oceniono pozytywnie. Pozwoliły one bowiem stwierdzić, że funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Opolu i Aresztu Śledczego w Opolu oraz formacji wspierających, są bardzo dobrze przygotowani do likwidacji realnych zagrożeń i sytuacji kryzysowych.

Tekst: ppor. Dawid Makowski
Zdjęcia: por. Jakub Graczyk

Galeria zdjęć

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej