W dniu 27 maja gościliśmy w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie koło Opola. Uczestniczyliśmy w otwarciu Centrum Mediacji i Edukacji Prawnej, które ma propagować rozwiązywanie konfliktów poprzez techniki mediacyjne. Warto zwrócić uwagę, że jest to pierwsze tego typu centrum działające w placówce szkolnej w województwie opolskim.

Podczas wydarzenia Areszt Śledczy w Opolu reprezentował mjr Mariusz Gąska, dyrektor jednostki, a uroczystość dzięki uprzejmości Dyrektora szkoły, stała się też okazją do spotkań z młodzieżą z klas mundurowych. Funkcjonariusze działów ochrony i penitencjarnego, w trakcie rozmów z uczniami, mieli mozliwość przybliżenia im codziennej służby funkcjonariuszy SW,  obowiązków i zadań w poszczególnych pionach służby oraz rodzaju oddziaływań resocjalizacyjnych podejmowanych wobec osób pozbawionych wolności. Tematem przewodnim było jednak przedstawienie uczniom informacji o naborze do Służby Więziennej, zasadach rekrutacji, kryteriach jakie kandydat musi spełnić, aby zostać funkcjonariuszem. Zaprezentowano także  bieżącą ofertę zatrudnienia i korzyści jakie płyną z pełnienia służby w naszych strukturach tj. wynagrodzenie, czy też dodatkowe benefity.  

Zrekrutuj się

Tekst: ppor. Dawid Makowski

Zdjęcia: ppor. Łukasz Wojciechowski

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej