W ramach projektu pedagogicznego "Agresja? Nie ma MOWy" realizowanego przez studentki ANS WSZiA w Opolu - Renatę Urban, Alicję Kaim oraz Julię Obrzut, 23 kwietnia br. odbyło się spotkanie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Nysie, którego gościem specjalnym był Pan ppor. mgr Łukasz Wojciechowski zastępca kierownika penitencjarnegojako  Aresztu Śledczego w Opolu. Projekt dotyczy przeciwdziałania agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży. Funkcjonariusz przeprowadził rozmowy z wychowankami MOW na temat funkcjonowania osadzonych w izolacji penitencjarnej. Przedstawił również negatywne skutki popełniania przestepstw co w konsekwencji prowadzi w końcowym efekcie do odbywania kary pozbawienia wolności w warunkach izoalcji penitencjarnej. Młodzież z w/w placówki została również zapoznana z warunkami pełnienia służby w Naszj foramcji oraz zasadami rekrutacji. Z późniejszych rozmów już indywidualnych z wychowankami  widac było jaki efekt profilaktyczny przyniosło spotaknie z przedsatwicielem aresztu.

tekst: Renata Urban, ppor. mgr  Wojciechowski Łukasz

zdjęcia: Renata Urban

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej