W Narodowym Centrum Polskiej Piosenki w Opolu odbyło się wyjątkowe, wielowymiarowe wydarzenie o charakterze edukacyjnym i patriotycznym. Za krzewienie idei honorowego krwiodawstwa odznaczono mieszkańców opolskiego regionu, wśród których był por. Artur Kloza z Aresztu Śledczego w Opolu.

Głównym organizatorem wydarzenia było Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich, a także organizacji i instytucji zrzeszających honorowych dawców krwi oraz przedstawiciele szpitali.

Głównymi gośćmi byli zwyczajni …. Nie! Pomyłka. Głównymi gośćmi byli nadzwyczajny ludzie. Bohaterowie, na co dzień pozostający anonimowi. Zajmujący się zwykłymi życiowymi sprawami. Unikający rozgłosu. Często bardzo od siebie różni, a jednak tak bardzo podobni. Ludzie, których łączy potrzeba niesienia pomocy potrzebującym. Mowa tu o krwiodawcach, którzy regularnie "przelewają swą krew"  dla naszego dobra, dla dobra wszystkich Polaków oraz Ojczyzny. Dlatego w tak ważnych dla naszego kraju obchodach 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości nie można było nie znaleźć miejsca i dla nich.

W Sali Kameralnej NCPP w Opolu uroczyście wręczono odznakę nadaną przez Ministra Zdrowia "Honorowy Dawca Krwi  - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” 100 wyróżniającym się krwiodawcom. W tym zaszczytnym gronie znalazł się funkcjonariusz Aresztu Śledczego w Opolu por. Artur Kloza.

Drogę krwiodawcy rozpoczął w 2009 roku. Przez ostatnie dziewięć lat oddał około 23 litrów cennego daru, jakim jest krew. Jedyna tkanka, której nie da się wytworzyć w laboratoriach. Porucznik Artur Kloza swoim działaniem i poświęceniem pomógł wyzdrowieć, a pewnie i wielokrotnie uratował życie ludziom chorym i poszkodowanym w wypadkach. Swoim rodakom. „Przelewając krew” dla potrzebujących w sposób wyjątkowy przysłużył się naszej Ojczyźnie  
i społeczeństwu.

Tekst i zdjęcia: st. szer. Dawid Makowski

Galeria zdjęć

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej